zollservice_header

NEZÁLEŽÍ, KDE SME – MÁME PRIPRAVENÉ TIE SPRÁVNE DOKLADY

Keďže pôsobíme v celej Európe, je potrebné dodržiavať najrôznejšie smernice.

To môže byť čiastočne dosť komplikované, predovšetkým pre zákazníkov, ktorí s tým neprichádzajú do styku až tak často. Záleží nám na tom, aby sme všetkým partnerom, s ktorými spolupracujeme, poskytli optimálne služby, ktoré nenechajú nevyriešenú žiadnu otázku. V našich radoch sa nachádzajú colní experti, ktorí majú prehľad a každý náklad dostanú aj v byrokratickom zmysle do cieľa.

Po tom, čo odpadlo preclievanie na vonkajších rakúskych hraniciach smerom do východnej Európy, sa sústreďujeme hlavne na exportné a importné zásielky do južnej Európy. S týmito krajinami nás spájajú už dlhoročné obchodné styky.

Čo vám ponúkame:

-          vybavenie všetkých colných záležitostí prostredníctvom elektronickej colnej prihlášky;

-          vypracovanie karnetov TIR, colné vyhlásenia, EÚ preclenie, INTRASTAT prihlásenie, vypracovanie vývozných dokladov;

-          poradenstvo v oblasti colných kontingentov, colných taríf a dovozných obmedzení.

Anfragen gerne direkt an:

Ulrike Maerk
Abteilung Zollservice Büro Hafen Wien

T +43 1 729 73 79M +43 1 72 97 390