green_header

CO2 a nadbytočné kilometre si môžeme ušetriť

nemáme len silné reči. necháme hovoriť naše činy. aj keď z našich
výfukov nevychádzajú kvety, vieme, že sme na správnej ceste. s istotou.

Veľmi nám záleží na budúcnosti našej planéty.
Predovšetkým ako poskytovatelia prepravy si musíme
uvedomovať zodpovednosť voči životnému prostrediu.
Preto nielen dodržiavame zákonné požiadavky,
ale ideme ďaleko nad ich rámec.
Energia a suroviny sú tovary z nášho životného prostredia,
ktoré uvedomelo používame a ktorých zdroje
chránime inovatívnymi konceptmi.
Čo máme možnosť, to presadzujeme.
Z lásky k nášmu životnému prostrediu. 

Školenie vodičov

Školenie vodičov

Ekologický štýl jazdy je dôležitým faktorom nášho trvalého konania. Našim pracovníkom preto neustále ponúkame školenia. Kontinuálne sa nám tak podarilo znížiť opotrebovanie nášho vozového parku.

Palivá

Palivá

Už po mnoho rokov skúmame a presadzujeme používanie alternatívnych palív. Medzičasom jazdia niektoré naše vozidlá na bionaftu alebo čiastočne dokonca na rastlinný olej.

Škodlivé a zvyškové materiály

Škodlivé a zvyškové materiály

Neustále investujeme do modernizácie nášho vozového parku. Od roku 2010 používame motory úrovne EEV (moderné ekologické vozidlá). Môžeme tak zostať verní našej stratégii na minimalizáciu znečisťovania životného prostredia.

Od roku 2006 sme členmi iniciatívy ministerstva životného prostredia
pod názvom „Ochrana proti klimatickým zmenám – aktívne“.

Získali sme už viacero vyznamenaní:

  • v roku 2007 za náš koncept bionafty a
  • v roku 2009 za redukciu emisií použitím systémov optimalizácie vozového parku,
  • 2009 ako aj za použitie špeciálneho lokalizačného systému na optimalizáciu jazdných trás
green_unten